Historia

Floating utvecklades i USA på 50-talet. Från början var behandlingen avsedd för soldater som återvände från Koreakriget med svåra posttraumatiska problem. Tanken var att hjärnan effektivare skulle kunna bearbeta hemska upplevelser om den slapp hantera ljud, ljus och att hålla kroppen i balans. Sedan spred sig metoden bland annat till den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA, som använde flytandet i träningen av astronauter.

Elitidrottare upptäckte tidigt att floating förbättrade deras prestationer. Floating kom till Sverige i mitten av 80-talet men har först under 00-talet fått större uppmärksamhet i media.

En vetenskaplig forskning om floating som behandlingsform, samt dess effekter, har gjorts på Karlstads Universitet av Dr. Anette Kjellgren och professor Torsten Norlander. Resultatet av studien visar att floating ger en mycket djup och välgörande avslappning utan några biverkningar eller negativa resultat.