2019-01-04

Det vilt växande noniträden på öarna i Söderhavet bär frukt 365 dagar om året.

Varje träd ger en avkastning på ca.1 ton per månad och varje gren har sju generationer frukt.

Trädens förutsättning och fruktens kvalitet är hårt kontrollerad.

De bästa Nonifrukten väljs ut, tvättas och kontrolleras därefter individuellt, torkas och packas.

Varje försändelse går att spåra tillbaka till när, var och vem som plockade just den frukten.

Ytterligare kvalitetstester görs när frukten når fabriken.

Efter godkännande pressas frukten till pure och fylls i stora påsar som förseglas och transporteras till nästa instans där den tappas på flaskor.

Varje flaska får ett unikt nummer som även den sedan kan spåras tillbaka till när, var och vem som plockade just den frukten till denna flaska.

Se filmen:

http://www.noniswed.com/drycker/fran-trad-till-flaska/